پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه : پرکردن فرم واکنش
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

دستورالعمل راهنمای استفاده از پرتال (ویژه فراگیران و نمایندگان شرکت ها)