پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه : پرکردن فرم واکنش

فراگیران محترم دوره های برگزار شده

لطفا جهت پر کردن فرم واکنش از  باکس نارنجی رنگ - تکمیل فرم ارزیابی دوره  اقدام فرمایید . 

۱ ردیف